top of page

การทำงานเป็นทีม

Bangkok Soap Opera มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความสนุกสนานในการดูแลร่างกายและสบู่จากธรรมชาติ

การจัดงานให้กับเชอราตัน, ดุสิตธานี, British Ladies Club และอื่น ๆ อีกมากมายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงในการมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานของผู้คนในสาขาต่างๆ

bottom of page